Crisis Management

Er bestaan talloze interpretaties van het begrip crisis. In essentie gaat het om de aantasting van de ‘waarden’ of ‘waarde’ van uw organisatie. Hoewel een crisis het functioneren van uw organisatie onder druk zet, biedt het ook kansen. Door leiderschap te tonen, verantwoordelijkheid te nemen, transparantie te betrachten en proactief te communiceren kan iedere organisatie een crisis overleven en sterker de toekomst tegemoet gaan.

Huijskens Communications heeft ruim 25 jaar ervaring met het ondersteunen van nationale en internationale cliënten tijdens crises die hen financiële -of reputatieschade dreigde te berokkenen. Ons team is 24/7 voor u beschikbaar op +31 (0)20 68 55 9 55.

Huijskens Communications is lid van de Crisis and Litigation Communicators Alliance (CLCA).